2.23.2011

మీరు చదివారా?

మాలిక బృందం నుండి వెలువడి సరికొత్తగా రూపుదిద్దుకొని కొత్త శీర్షికలతో, కొంగ్రొత్త సుగంధాలతో మీ కంప్యూటర్ దూరంలో ఉన్న వనితా మాలిక పత్రిక,  మీ రాక కోసం, మీ అభిప్రాయాలకోసం ఎదురుచూస్తోంది.

ఇప్పుడిప్పుడే బుడి బుడి అడుగులు వేస్తూ రెండో నెలలోకి అడుగుపెట్టి ...ఉన్నతికై మీ సలహాలను ... సూచనలను తనకి కావాలని విన్నవిస్తూ సంపాదకీయం, సాహిత్యం, సంస్కృతి, పాలబుగ్గలు, అందచందాలు జీవన సౌరభాలతో బాపుగారి బొమ్మలతో, సరికొత్త రూపు దాల్చి   మీకోసం ఎదురుచూస్తోంది. 

మరిక ఆలస్యమెందుకు? వచ్చేయండి దారి నేను చెప్తాగా ఇలా.... ఇక్కడనుండి..


స్వాగతం పలుకుతున్న ఈ అందాల ముద్దుగుమ్మని ఒక్కసారి పలకరించినా (క్లిక్) చాలు మీకు దారి చూపిస్తుంది లేదా కింద క్లిక్ చేసినా మీరు వనితా మాలికని చేరుకుంటారు.
****

2 comments:

Loading...