4.28.2010

బాల్యం మొదలు జీవితం ఒక బంధిఖానానా?

చిట్టి చిలకమ్మా
అమ్మ కొట్టిందా
తోట కెళ్ళావా
పండు తెచ్చావా
గూట్లో పెట్టావా
గుటుక్కున మింగావా...

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే కోటి పూలు తేవే
బండెక్కి రావే బంతిపూలు తేవే
తేరు మీద రావే తేనె పట్టు తేవే
పల్లకిలో రావే పాలు పెరుగు తేవే
నా మాట వినవే నట్టింట బెట్టవే
అన్నీ తెచ్చి మా అబ్బాయికి(అమ్మాయికి)య్యవే

కాళ్ళాగజ్జీ కంకాలమ్మ
వేగు చుక్కా వెలగామొగ్గా
మొగ్గా కాదూ మోదుగబావీ
నీరూ కాదూ నిమ్మల వారీ
వారీ కాదూ వావింటాకు
ఆకూ కాదూ గుమ్మడి పండూ
కాల్దీసి కడగా పెట్టు.

తప్పెట్లోయ్ తాళాలోయ్
దేవుడి గుళ్ళో బాజాలోయ్
పప్పూ బెల్లం దేవుడికోయ్
పాలూ నెయ్యి పాపడికోయ్

ఇలా ఏ ఇరుగింట్లోనో , పొరుగింట్లోనో ఆటలాడి పాటలు పాడి వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు నిద్దరపోతే, "పిల్ల ఇంకా రాలేదేమిటి చెప్మా?" అని తల్లీ వచ్చి నిద్రపోతున్న పిల్లలిని జాగ్రత్తగా తన ఇంటికి తీసుకొచ్చి పడుకోబెట్టిన రోజులేవి? లేదా పిల్లలే అమ్మా..

"ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ
అలసీ వచ్చానే- తియ్యాతియ్యని
తాయిలమేదో తీసీ పెట్టమ్మా"

అని అనగలుగుతున్నారా? అనుక్షణం భయం భయం .. భయమనే నీడలో బాల్యం గడిపేస్తోంది. బాధగా లేదు?
****

ఈరోజు పొద్దున్నే టిఫిన్ ప్రోగ్రాంలో ఉండగా మరదలు ఫోన్.. "వదినా ఏమి చేస్తున్నారు? " అంటూ.. "టిఫిన్ చేస్తున్నాను" అని సమాధానమిచ్చేలోపు "వదినా పాప జాగ్రత్త సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని బయట ఒంటరిగా కూర్చుంటుంది.." అంటూ గడ గడా పాఠం అప్పజెప్పినట్లు చెప్తుంటే ఇంతట్లోనే (నిన్న సాయంత్రామే కలిసి మాట్లాడుకున్నాముగా అన్న ఆలోచన అన్నమాట) ఏమయ్యిందా అని ఆలోచిస్తూనే ప్రవాహం ఆగాక "అసలేమయ్యింది " అని అడిగాను. " ఇదిగో మన వీధిలోనే 14 యేళ్ళ పాపని ఎవరో తీసుకెళ్ళారట అరగంటనుండి పో
లీసులు తిరుగుతున్నారు.. ఒకసారి బయటకి వచ్చి చూడండి, మీ ఇంటిముందు కూడ పోలీసులు ఉన్నారు " అని.. కంగారుగా చెప్పింది, బయటకి వచ్చి చూశాను బయట ఇంటిముందే బైక్ ఆపి ఎవరితోనో సెల్ లో మాట్లాడుతున్నారు ఒక పోలీసు,... ఎక్కడ ఎవరిల్లు అని ఆరా తీసి, ఎక్కడ పనులక్కడ ఆపేసి, మరదలితో కలిసి వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. పక్కనే స్కూల్ 8 వ తరగతి పరీక్షలు రాసింది పాప. ఈరోజు రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నారుట, వాళ్ళ ఇల్లు మా వీధిలోనే మూడో అంతస్థులో ఉంటున్నారు. స్కూలుకి వెళ్ళే హడావిడిలో ఉన్నారుట... తల్లి తలుపు తాళం పెట్టేలోపు "కింద వేయిట్ చేస్తానమ్మా" అని చక చకా దిగిందిట. మధ్యలో "అమ్మా" అని గట్టిగా అరుపు వినపడింది కాని, తొందరగా రమ్మనమని పిలుస్తుందేమో అని అనుకున్నారు, కాని, అక్కడ అప్పటిదాక కాపు కాస్తున్నవారు లిప్తపాటు సెకనులొ కళ్ళకి గంతలు కట్టేసి, తీసుకుని వెళ్ళారుట, వెంటనే పోలీసులకి కబురందడంతో స్పందించి నాలుగుమూలలా చెక్ పాయింట్లు పెట్టేసరికి మా కాలనీ కి 3 కిలోమీటర్లో దూరంలో చెకింగ్ కి తాళలేక వదిలేసి వెళ్ళారుట ఆ అగంతకులు. ఇంటి ఓనరు నాకు జాగ్రత్తలు చెబుతూ..... జరిగిన విషయం ఇలా క్లుప్తంగా వివరించారు.

"నేనిలా చెప్తున్నానని నువ్వేమనుకున్నా పర్వాలేదమ్మాయి, పిల్ల దొరకగానే మావాడు వెంటనే అన్నమాట ..." "ఫలనా వాళ్ళ మేనకోడలికి (మా పిల్లలు మా తమ్ముడి మేనకోడలు, మేనల్లుడిగానే ఇక్కడ ప్రసిద్ధి)కూడా జాగ్రత్త చెప్పమ్మా.. ఫ్రండ్‌స్ ఇళ్ళకని వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక్కతే.. రోజులు బాలేవు. " అని అన్నాడు, "నువ్వెక్కడికన్నా వెళ్తే నా దగ్గిర ఉంచు, రెండు తగిలించి మరీ కూర్చోబెట్టేస్తాను, పిల్లలు నన్ను తిట్టుకున్నా పర్లేదు" అని ఆ పెద్దావిడ నాకు హితం చెప్పడం చూస్తుంటే... నాకు ఒక పక్క శ్రేయోభిలాషుల సూచనలకు ఆనందించాలో, "ఇలా ఇంట్లోనే ఉండండమ్మా, మన వీధిలో కూడా బయట ఆడుకోవద్దు, కంప్యూటర్, టి.వి, వీడియో, లేదా ఇండోర్ గేంస్ అంతే ఇదే మీ జీవితం, బయట చల్లటి గాలులు ఆస్వాదించే అవకాశం మీకు లేదు" అని వారిని బంధించాలో , అసలేమి చేయాలో , ఏమి చేయకూడదో.. భగవంతుడా, క్షణికమయిన ఈ జీవితానికి ఈ బంధిఖాన ఏంటి? అని నా మనసు మౌనంగా రోదిస్తొంది.

ఏవి మన ఆటలు, ఏవి మన పాటలు, కోతి కొమ్మచ్చి, నాలుగు స్థంభాలాట, చార్ పత్తర్, కబడీ, గచ్చకాయలు, చింతపిక్కలు.. అన్ని మరుగున పడిపోయాయి. పక్కన ఎవరుంటున్నారో కూడ తెలియనిదీ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్. పక్కవాళ్ళు బయటకి వస్తుంటే పలకరించడం అనే సాంప్రదాయం ఎప్పుడో పోయింది ... ఫడేలమని మొహం మీదే తలుపులు వేసే కల్చర్ ఇది. "ఇదిగో కాంతమ్మగారు పిల్లలికి ఇక్కడే వంట చేశేసానులెండి, మీరు హైరాన పడకండి .. ఆడుకుంటున్నారుగా... పిలవకండి ఊరికేనే" అంటూ మా చిన్న తనంలో పక్కనావిడ మమ్మల్ని ఆటలనుండి కదపడం ఇష్టం లేక వంట చేసేసిన ఆ రోజులు.. ప్చ్ మళ్ళీ రావు.. ఇలా జైల్లో ఉన్నట్లుగా , అమ్మా , నాన్న , ఇద్దరు లేదా ఒక పాప/బాబు.. ఇదే జీవితం ఇదే ఆనందం, ఎవరు వద్దు, ఎవరూ రాకూడదు, ఎక్కడికొస్తే ఏమవుతుందో, భయం, భయం అనుక్షణం భయం. నాలుగురోజుల ఈ జీవితం భయంతో బతికేస్తున్నాము కదా.. ఎప్పుడో మార్పు .. ఆనందమైన స్వేచ్ఛా జీవితం ఈ పసి పిల్లలికి.
******

పగవాళ్ళ పిల్లలికి కూడా ఇలాంటి బంధిఖాన జీవితాలొద్దు అని మనసారా ప్రార్థిస్తూ, పిల్లలూ కొంచం జాగ్రత్తగా ఉండండి, హైదరాబాదులో ఇలాంటి సంఘటనలు తరుచుగా జరుగుతున్నాయి... అని చెప్పడమే ఈ టపా ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

******

4.26.2010

కొత్తగా పెళ్ళయిన కోడేవయసు జంట...

కొన్నేళ్ళవరకయినా నిదురే పోరాదంట..

కదా.. ఆలోచిస్తే ఎంత చక్కటి అర్థవంతమయిన అనుభూతి.. బార్య భర్తల బంధానికి చక్కటి పునాది రాయిలాంటి మాట ఈ పాట. తనవారిని, తన అలవాట్లను, తన ఆలోచనలను పుట్టింట్లో వదిలేసి, భర్త అడుగుజాడల్లో నడుద్దామని వచ్చే కొత్త పెళ్ళికూతురు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి? ఎన్నో కోరికలను మదిని నింపుకుని, రెక్కల గుఱ్ఱంపై వస్తాడనుకునో , చక్కటి సంసారం , చల్లని సంతానం అనుకునో, వంటింటి సామ్రాజ్యాన్ని ఏలాలి అనుకునో "ఇదంతా తనది" అనుకుని వచ్చే ఆ పడతి ఆలోచనలు, అటో , ఇటో కాస్త తారు మారు అయితే పర్వాలేదు కాని, మరీ కల్లో కూడా ఊహించని విధంగా జరిగినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమి చెయ్యాలి? అసలు సంసారం అంటే కూడా ఏంటో తెలియని ఆ పడతి కి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏవిధంగా బతకమని ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలవు?
******

మొన్నమధ్య నాటితరం ప్రముఖనటి జమున కూతురు వరకట్నవేధింపులతో మీడియా ముందుకు వచ్చి ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్‌కి తన గోడు వెల్లడించుకుంది. ఇక్కడ ప్రముఖులయినా, సాధారణ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నవారయినా ఆడవాళ్ళయితే చాలు ఇలాంటి వేధింపులు తప్పవు అన్నది రుజువు చేస్తున్నారు ఈ మగవారు + అత్తింటివారు. చాలాచోట్ల విలన్ అత్తగారే అవడం విశేషం. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ సంఘటనలో కూడా అత్తగారే కనిపించీ కనిపించని విలన్. అసలు సంఘటనలోకి వెడితే..
*****
2009 ఆగస్ట్‌లోఈ అబ్బాయి పెళ్ళి అయింది. ఎన్నో సంబంధాలు చూసారు, వరుడు వాళ్ళకి నచ్చక తిరిగి వెళ్ళిన సంబంధాలే అన్నీ (వెన్నక్కి వెళ్ళినవాళ్ళు అదృష్టవంతులు) కుదిరిన సంబంధం కుదిరినట్లుగా కట్నం తక్కువే అడిగి, వారం తేడాతో పెళ్ళి జరిపించేసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారని చెప్పొచ్చు. ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ అబ్బాయికి 10 యేళ్ళక్రితం ఒక మేజర్ ఆక్సిడెంట్ అయింది, తల పైభాగం పూర్తిగ విడిపోయింది అని చెప్పొచ్చు, డాక్టర్లు చేతులెత్తెశారు కాని, మరి శస్త్ర చికిత్స తరువాత ఏదేవుడు కరుణించాడో తెలీదు కాని బతికాడు. కొంచం మెల్లకన్ను, ముక్కు దగ్గరనుండి కుట్లు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ప్రమాదం తలదగ్గిరే కాబట్టి సాధారణంగా తలనొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటాడు. అందువల్ల తన ఆరోగ్యమే సమస్యగా ఉంది మరి పిల్లనెలా చూసుకుంటారో అని చాలావరకు సంబంధాలు వెనక్కి వెళ్ళాయి. ఇక కుదిరిన సంబంధం.. ఆ అమ్మాయి చాలా సాదా సీదాగా ఉంది, తల్లి, తండ్రి, అన్న ఇదీ వారి కుటుంబం. M.Sc. చేసింది పెళ్ళినాటికి ఊర్లోనే ఏదో లెక్చరర్ ఉద్యోగం చేస్తోంది.

లెక్చరర్‌గా చేసింది కాబట్టి కాస్త కలుపుగోరుతనంగా ఉంటుంది అనుకున్నాము కాని మరీ ముగ్ధ ఈ అమ్మాయి. ఎవరితో "ఊ" అనదు "ఆ" అనదు.. ఏమన్నా అడిగితే ఆ అడిగినదానికి సమాధానం తరువాత మౌనం అంతే. ఇంటికెవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి టీలో కాఫీలో ఇవ్వడం అలా ఆ వంట ఇంటిలోనే గడపడం.

ఇవి మొదటినుండి మాకొస్తున్న ఫిర్యాదులు. కొత్తగా పెళ్ళయినవాళ్ళు కదా వాళ్ళే సర్దుకుంటారులే అని మేము మిన్నకున్నాము. మూడు నెలల క్రితం ఓ ఆదివారం అనుకుంట పొద్దున్నే నేను , మావారు రైతుబజార్‌లో ఉండగా ఫోన్ వచ్చింది. బాబు హాస్పిట‌ల్లో ఉన్నాడు అర్జంట్‌గా రమ్మనమని పెళ్ళి కొడుకు తండ్రినుండి ఫోన్.

ఎమయిందా అని ఉరుకుల పరుగుల మీద వెళ్తే 104 డిగ్రీల జ్వరం, తల విపరీతంగా నొప్పి ఎదో నరం పట్టు తప్పింది చిన్న ఆపరేషన్ చేయాలని అన్నారట. అలా అతను ఒక నెల ఇంటిపట్టునే ఉండడం. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది అన్ని కలగలిపి ఇంటికొచ్చిన కొత్త కోడలి తప్పన్నట్లుగా చిత్రీకరించారు. ఏమి జరిగిందో, అసలెందుకు జ్వరం, తలనొప్పి ఆపరేషన్ దాక దారితీసిందో చెప్పడంలేదు కాని కారణం మటుకు అమ్మాయి తల అబ్బాయికి కొట్టుకోడంవల్ల అని నేరం అమ్మాయి మీదకి నెట్టేశారు. దానితో ఆ అమ్మాయి మనసు వికలమయిందో ఏమో , వాళ్ళ చుట్టాలింటికి వెళ్ళింది. అక్కడినుండి క్షమాపణలు, రాయబారాలు సాగుతున్న అత్తగారు మటుకు కనికరించడంలేదు. ఆవిడ రావడం వల్లే ఇంతా జరిగిందని నీలాపనింద. పూర్తిగా సంవత్సరం కూడా కాని వాళ్ళ పెళ్ళి ఇలా పెడదారి పట్టడం బాధకరమయిన విషయం. గొరుచుట్టు మీద రోకటిపోటులా పాపం ఆ అమ్మాయి తల్లిగారు ఉన్నట్లుండి గుండేపోటుతో మరణించడం వీళ్ళ కొత్త సంసారానికి మరో పెద్ద దెబ్బ అయిపోయింది.

"సరే అయిందేదో అయిపోయింది, అసలే జరగరాని వాటితో ఆ అమ్మాయి మరీ కృంగిపోతోంది పాపం ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేయండి, చక్కగా ఇద్దరిని బయటికి ఎక్కడకన్నా పంపండి, వాళ్ళిద్దరు ఉండగా మీరు అక్కడే ఉండడం వల్ల ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ఏకాంతం దొరకడంలేదేమో" అని మేము మరికొంతమంది పెద్దలతో కూడుకుని, ఆ అత్తమామలకి నచ్చ చెప్పాము. ప్చ్! లాభం లేదు, అసలలా చేస్తే వాళ్ళు అత్తమామలెందుకవుతారు? మా మాటలకి "సరే అలాగే " అని కొంచం ముక్తసరి సమాధానం, ఆ అమ్మాయి అక్కడ ఒకపక్క తల్లి పోయిన బాధ, మరో పక్క తనని భర్త అర్థం చేసుకోడం లేదు అనుకుంటూ ... అలా బంధువుల ఇంట్లో కాలక్షేపం చేస్తుండగా .. ఇదిగో!! మూడు రోజుల క్రితం మళ్ళి ఇంకో విషాదకరమైన వార్త, ఆ అమ్మాయి తండ్రి , "తన కూతురు తప్పేమి లేదు నా కూతురిని బాగా చూసుకో బాబూ.." అని ఫోన్ చేసి కూతురి గురించి బెంగతో , బార్య లేదన్న బాధతో విషం తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోడం.

అంతా తన కోడలి వల్లే అంటూ ప్రచారం చేసే అత్తగారు, తన కొడుకు తను గీసిన గీత దాటడు , బయటకి వెళ్ళాలంటే బండికి పెట్రోల్ డబ్బులు తనే ఇవ్వాలి అని చెప్పుకుని మురిసిపోయే మామగారు.. ఇదా కొత్తగా పెళ్ళయిన జంటకి కలగాల్సిన అనుభవం?
******

అసలిక్కడ నాకు కలిగిన చాలా ఆలోచనలు... . ఆడపిల్ల ఉన్నవాళ్ళకి ఈ తిప్పలు తప్పవా? ధైర్యం చెప్పాల్సిన తల్లి తండ్రి లేరు, మాములుగానే బేల. ఇక ఇలాంటి పరిస్తితుల్లో ఈ అమ్మాయి కూడా తండ్రిలా ఆలోచిస్తే వీళ్ళ గతి ఏంటి? లేదా నన్ను పెళ్ళి చేసుకున్నందుకో, నా తల కొట్టుకున్నందుకో కాదు మగడా.. నిన్ను పెళ్ళి చేసుకున్నందుకు నా తల్లి తండ్రిని కోల్పోయాను అని ఆ అమ్మాయి తిరగబడితే??

అసలు పెళ్ళి చేసుకుందాము అన్న ఆలోచన వచ్చిన మనిషి తనకంటూ ఒక సొంత వ్యక్తిత్వమంటూ అలవర్చుకోలేడా? తనవారిని, తనమనుషులని వదిలి వచ్చే తన సొంత మనిషికి తను అండ - దండ అయి ఉండాలి అని ఆలోచించలేడా? "అంతా నీ ఇష్టం అమ్మా.. అంతా మీ ఇష్టం నాన్నా " అంటూ మాట్లాడే అమ్మా నాన్న కూచులకి పెళ్ళెందుకు అన్న సందేహం వస్తోంది నాకు. తల్లి తండ్రులంటే గౌరవము ఉండాలి కాని, పెళ్ళి చేసుకుని ఆ వచ్చే మనిషిని "మీ ఇష్టం " అంటూ వాళ్ళకి అప్పజెప్పే హక్కు భర్తకి ఉందా?

బార్యముందు "నాన్న పెట్రోల్ కి డబ్బులివ్వండి" అని అడగడం నామోషిగా ఉండదా? ఇది గొప్పతనమా? ఆధారపడడమా? "బార్యకి మల్లేపూలు కొనాలి డబ్బులివ్వండి నాన్నా " అంటే అది తన బార్యకి తలవంపులు కాదా? ఆలోచించరా అసలు? ఈమాత్రం పెట్రోల్ కొనడానికో, మల్లేపూలు కోనడానికో స్వతంత్రత లేనప్పుడు అసలు పెళ్ళెందుకు? భర్త అనారోగ్యాన్నయినా, భర్త చాతకానితనాన్నయినా, భర్త అవిటితనాన్నయినా భరిస్తుందిట బార్య , కాని పిరికివాడయితే సహించలేదుట. "ఏరా కోడలిని తీసుకురమ్మంటావా మరి" అని అడిగితే "మీ ఇష్టం నాన్నా మీకెలా నచ్చితే అలా చేయండి" అనే మగాడిని నించోబెట్టి నిలువునా చీల్చినా పాపం లేదని అనిపిస్తుంది నాకు. ప్రతిదానికి ఈ ఆధారపడే మనస్తత్వం ఎదుగుదలకి అడ్డు కాదా?
*****

తన బార్యని తను తీసుకొచ్చి కొన్నాళ్ళు ఈ జనారణ్యానికి దూరంగా వెళ్ళి, సంసార సరిగమల వీణని మీటుకుంటూ.. కొత్తగా పెళ్ళయిన కోడెవయసు జంట ... కొన్నేళ్ళవరకయినా నిదురేపోరాదంట అని తీయటి ఊసులు చెప్పుకుంటూ.. నలుగురు తమంత తామే తప్పుకునేలా చేస్తే.....

ప్చ్.. మనమేమి చేయగలము? చెప్పవలసింది చెప్పాము. ఎంతయినా చెప్పడమే మన ధర్మం వినకపోతే ఎవరి కర్మ వారిదేగా మరి.
*****

4.25.2010

మల్లికలారా .. మాలికలారా..చూశారా ఈ సంకలినిని..

పాప పరీక్షల హడావిడీ.. ఈదుతున్న చెంచాడు భవసాగరంలో అడ్డొస్తున్న కర్రముక్కల్ని ఏరుకోడంలాంటి వత్తిడిలులలో కాస్తా బ్లాగులకు తెర మరుగయి..మళ్ళీ వచ్చి ఏమి రాయాలి అని ఆలోచిస్తూ .. అసలు కూడలి జనాభా లెక్కల్లో నేనున్నానో లేనో చూసుకుందామని వరుసగా ఒక మూడు టపాలు పబ్లిష్ చేసేసి.. కూడలి దారి పట్టాను. జాబిత 1, జాబితా 2, జాబితా 3 ఇవన్ని మనకి అచ్చిరాని అంకెలు.. అందుకని చివరినుండి వెతుక్కుంటూ వచ్చాను.. ప్చ్.. లాభం లేదు అక్కడ మన జాడ కనుచూపు మేరలో కనిపించలేదు కాని, "మాలిక పనితీరు భేష్" అంటూ వికటకవి గారి పోస్ట్ ఒకటి నా కళ్ళనుండి దాటిపోతూ కనిపించింది. ఎవరబ్బా ఈ మాలిక ఎమన్న సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారా అని క్లిక్ చేసాను. ఇది కూడలి లాంటి తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం అని తెలిసింది అక్కడ మొదటే నా పోస్ట్‌లు.. అరేరే!! ఇంత తొందరగానా అని ఒక నిముషం పాటు ఆశ్చర్యం కలిగింది. బాగుంది అనిపించింది. ప్రతిసారి ఇలా కాస్త విరామం అనిపించిన తరువాత , కూడలి అగ్రిగేటర్ కి ఒక విన్నపం సమర్పించుకోవాల్సి వచ్చేది "నా బ్లాగు కూడలి లో కనిపించుట లేదు " అని.. ఇప్పుడా అవసరం లేదని అనిపిస్తోంది మాలిక చూస్తే. మాలిక అగ్రిగేటర్స్ కి అభినందనలు మరియు ధన్యవాదములు.

మీరు కూడా మీ పోస్ట్లు సత్వరమే వీక్షకుల దృష్టికి తేవాలంటే మాలికలో మీ బ్లాగు చేర్చడం మరవకండి.
మాలిక: Telugu Blogs

4.24.2010

Neck Exercise.......for All Computer Addicts

Amazing just try it..

WHO IS YOUR ROLE MODEL???

Try it without looking at the answers......

Please don't look down until you do it; you'll love it I promise.


GET A CALCULATOR, IF NEEDED, (YOUR COMPUTER HAS ONE ON IT).

1) Pick your favorite number between 1-9
2) Multiply by 3
3) Now Add 3, then again Multiply by 3
4) You'll get a 2 or 3 digit number….
5) Add the digits together
Now Scroll down ..............

Now with that number see who your ROLE MODEL is from the list below:

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1. Einstein
2. Queen Elizabeth
3. Abraham Lincoln
4. Helen Keller
5. Bill Gates
6. Gandhi
7. Pope John Paul
8. Thomas Edison
9. RAMANI

I know...I just have that effect on people....one day you too can be like me.. :-) Believe it!

Just walk on me steps.........................
................

స్నే(హం)హితుల కోసం


Very cute message for friends
Hello Friends,

HOW FRIENDSHIP BREAK ?
L o v e b e a t  s

Both Friends Will Think The Other Is Busy


L o  v e b e a t sL o v e b e a t s


And Will Not Contact
L o v e b e a t sThinking It May Be Disturbing

As Time Passes

L o v e b e a t s

Both Will Think Let The OTher Contact

L o v e b e a t s


After That each Will Think Why I Should Contact First
?
L o v e b e a t sL o v e b e a t sL o v e b e a t s

Here Your Love Will Be Converted To Hate

L o v e  b e a t s

Finally Without Contact The Memory Becomes Weak

L o v e b e a t s
They Forget Each Other.

L o v e b e a t s
So Keep In Touch With All And Pass This TO All Your Friends...

L o v e b e a t s. L o v  e b e a t s
I Don`t Want To be One Of This Kind.

L o v e b  e a t s

So Here I Am sending Mail To Every One

L o v e b e a t s

To Say
L o v e b e a t s
L o v e b e a t s..


I Am Fine Here

L o v e b e a t  sPlease keep in touch with me .wont you?

L o v e b e a t  s

Loading...