12.12.2009

ఏమిటో ఈ " పా " మేకప్పు మాయా..

3 comments:

  1. చాలా బాగుందండి. 'భామనే సత్యభామనే' సినిమాలో అప్పుడు కమల్ హసన్ మేకప్ కూడా ఇలాగే చూపించారు. కొన్ని గంటలు పట్టేదట ఆ మేకప్ పూర్తి అవటానికి.

    ReplyDelete

Loading...