9.11.2015

ప్రపంచ తెలుగు కవిత్వోత్సవం – అంతర్వేదిప్రపంచ తెలుగు కవితోత్సవం
కావాలి మనకెల్లరకూ నూతనోత్సాహం
కదలిరండి కదలిరండి 

కవితా రంగాన
కలాలను హలాలుగా 
కవులందరం హాలికులుగా
దున్నేద్దాం దున్నేద్దాం ………….N Vijaya Lakshmi. 


ఒక ఎలుకల గుంపు ఉండేదట. వేసవిలో దొరికిన ఆహారపదార్థాలతో కలుగు నింపుకుని, వర్షాకాలం కోసం దాచుకునేవి. అన్ని ఎలుకలూ పనిచేస్తుంటే ఒక చిట్టెలుక మాత్రం ఎండలో కూర్చుని ఉంది. పనిచెయ్యకుండా అలా కూర్చున్నావే అంటే, ‘వర్షాకాలం కోసం ఎండను దాచుకుంటున్నాను.’ అన్నది. మిగతావి పనుల్లోను వెళ్ళిపోయాయి. దొరికిన తిండిమోసుకుని వెనక్కి వచ్చేసరికీ, చిట్టెలుక, సాయంకాలపు సూర్యుడిని తీక్షణంగా చూస్తూ కనిపించింది. మళ్ళీ ఏమిటని అడిగితే,’సూర్యుడి రంగుల్ని నాలో నింపుకుంటున్నాను ‘ అని సమాధానం. ఏదోపిచ్చికారణం, అనుకుని వదిలేశాయి. మళ్ళీ మరో రోజు పనికిరమ్మంటే, పడుకుని లోలోనే కళ్ళు తిప్పుకుంటూ ‘కొన్ని, ఆలోచనల్ని, మరిన్ని పదాల్నీ వర్షాకాలానికి పోగేస్తున్నాను మీరు మీ పని కానివ్వండి.’ అన్నది.
వర్షాకాలం వచ్చింది. బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఉన్న ఆహారాన్ని కొద్దికొద్దిగా తింటూ, చిట్టెలుకకూ పెడుతూ కాలం గడిచింది. ఆఖరి కొన్నిరోజులు పస్తు తప్పలేదు. ఆకలితో అలమటిస్తూ, ఎకసెక్కంగా చిట్టెలుకని మిగతా ఎలుకలు అడిగాయట, ‘ మేము పోగేసినవి అయిపోయాయి. నువ్వు పోగేసింది పంచరాదూ !’ అని. చిట్టెలుక కలుగు పైకి చేరి, అందమైన పాట అందుకుంది. సూర్యుడిని, ప్రకృతి అందాలని, ఆనందాన్ని వర్ణిస్తూ కలుగుని తన పదాలతో దేదీప్యమానం చేసింది. ఆనందంలో ఎలుకల్ని ఆకలి మర్చిపోయేలా చేసింది. పాట ముగిసేసరికీ…ఎలుకలన్నీ చిట్టెలుకవైపు ఆరాధనగా చూస్తూ….
“నువ్వు కవివి !” అన్నాయి. చిట్టెలుక గర్వంగా “నాకు తెలుసు” అంది.
– మహేష్ కత్తి.Poetry and literature may not fulfill basic needs of human beings.But beyond basic need there is something. That something is unique to human beings. That something is for soul.That something is “art”.
ఒక కవితకి ఇంతకన్నా అర్థం ఏమి కావాలి కవిత తనలో ప్రకృతిని దాచుకుంటుంది, కవులకి కవితలుంటే నిద్రాహారాలు విషయం అనేది ఒక మాములు ప్రక్రియ. కవులదంతా ఒక ఊహమయ సృజనాత్మకలోకం. మరి అలాంటి అందమయిన ప్రకృతిని తనలో దాచుకోగల సామర్థ్యం ఉన్న ఈ కవితలకు  కవులనుండి కవయిత్రుల నుండి సహకారం కావలంటూ ఇలాంటి కవితలకు అంతర్వేది వేదిక కావాలని ప్రపంచ తెలుగు కవిత్వోత్సవం ఆహ్వానం పలుకుతొంది నేటి మేటి కవులకు.
వివరాలు:

No comments:

Post a Comment

Loading...