9.19.2015

ప్రపంచ తెలుగు “కవి”త్వోత్సవం – డిజిటల్ లైవ్
మన సాంకేతికత ఎప్పటికప్పుడు కొత్తపుంతలు తొక్కుతూ ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న సాంకేతికతను,  జీవనశైలుల్ని  మనదిగా చేసుకుంటూ  మనుగడ సాధిస్తున్న మోడరన్ ఆర్ట్ కి ఎప్పటికయినా మనుగడ ఉంటుంది. ఒకప్పటి దీపాలనుండి లైటింగికి, సినోగ్రఫీ, సౌండ్ సిస్టంస్  ఇంకా  ఇంకా  చాలా  చాలా మార్పులు వచ్చాయి. డిజిటల్ మీడియా.. థియేటర్ల మీద కూడా ప్రభావం చూపుతోందని చెప్పచ్చు. లైవ్ ఆర్ట్ లో మిస్ అయ్యేవి డిజిటలో చూపించే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. లైవ్ ఆర్టిస్ట్ మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేజ్ మీద కనిపించదు కాని దానిని డిజిటల్ ద్వారా లైవ్ ప్రొజెక్ట్ చేయవచ్చు.

ఇలాంటి విలక్షణ ప్రత్యేకతలు ఉన్న  ఈ డిజిటల్ లైవ్ మన ప్రపంచ కవిత్వోత్సవంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారని తెలియజేయడానికి గర్విస్తున్నాము. వివరాలు ఇక్కడ click here you will get details.. 

No comments:

Post a Comment

Loading...