3.21.2009

బిల్ గేట్స్ - మైక్రో సాఫ్ట్


అవునూఉఉ.. బిల్ గేట్స్ మైక్రో సాఫ్ట్ ని ఎందుకు అమ్మేశారో తెలుసా........................................................


..............................................

నాకు తె
లుసిందోచ్...

ఎందుకంటే బాంట సింగ్ అనే పెద్దమనిషి బిల్ గేట్స్ కి ఒక లెటర్ రాసారట. మరి చదివేద్దాం మనము వచ్చేయండొచ్చేయండి. ..


******

సబ్జెక్ట్ : నా కొత్త కంప్యూటర్ లో తలెత్తిన సమస్యలు.

డియర్ మిస్టర్ బిల్ గేట్స్,

మా ఇంట్లో మా వాళ్ళ కోసం మేమో కొత్త కంప్యూటర్ కొన్నాము. కొన్నప్పటినుండి మేము ఆ కొత్త కంప్యూటరు తో చాలా సమస్యలని ఎదుర్కొంటున్నాము. అవన్నీ మీ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చే ప్రయత్నమే ఈ లేఖ.

1. ఈ కంప్యూటర్ కి సంబంధించి ’start' బొత్తాం ఉంది కాని 'stop' బొత్తాం లేదు. కొంచం మీరు ఈ విషయం శ్రద్ధ తీసుకొంటారని మా విన్నపం.

2. మరొక విషయం ఏమనగా.. ఎదైనా menu ని ఆపరేట్ చేయడానికి 'run' అనే బొత్తాం ఉండడం వల్ల నా స్నేహితుడొకడు అది నొక్కి అమృత్ సర్ పరిగెత్తాడు. అందువల్ల కొంచం మాపై దయ ఉంచి ఆ’ run’ అనే బొత్తాం ని ’sit’ గా మార్చినచో మేము కూర్చుని 'menu 'ఆపరేట్ చేసెదము.

3. ఒక చిన్న సందేహం ఈ కంప్యూటర్ లో ’re-cycle’ అని ఉంది, దాని బదులు ’re-scooter’ లభిస్తుందా? నేను స్కూటరు వాడుతున్నాను అందుకని ఈ కోరిక..

4. మొన్నా మా ఇంట్లో తాళం చెవి పోయింది కంప్యూటర్ లో ఉన్న ’find' బటన్ ద్వారా ఎంత ప్రయత్నించినా దొరకలేదు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కనిపెడ్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము.

5. మా బాబు 'microsoft word ' నేర్చుకొంటున్నాడిప్పుడు. మరి తరువాత ’microsoft sentence ' నేర్చుకోవాలంటే ఎలా? ఈ సౌకర్యం ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది?

6. నాకనిపించిన ఇంకో విచిత్రమైన విషయం మీరు 'enter' బటన్ ఎలా ప్రెవేశపెట్టారు, ’exit '’ బటన్ లేకుండా??

7. మరింకో వింత విండోస్ లో ’my pictures' అని ఉంది కాని తెరిచి చూస్తే అందులో ఒక్కటి కూడా నా ఫొటోలేదు. నా పోటో ఎప్పుడు పెడ్తారు అందులో?

8. నేనేమో కంప్యూటర్ ఇంట్లో వాడుతున్నాను కాని అందులో ’microsoft office " అని ఉంది మరి అదెప్పుడు ’microsoft home" గా మారుస్తారు?

9. అందులో "my recent documents" ఉంది . మరి "my past documents " ఎలా?

10. మీకెలా థాంక్స్ చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు. ఈ కంప్యూటర్ లో "my network places " ఉంచారు కాని "my secret places" లేదు కాబట్టి "హమ్మయ్య" అనుకొంటున్నాను.

రిగార్డ్ లతో
బాంట.

చివరిగా చిన్న ప్రశ్న.. మీ పేరు ’Gates ' కదా మరి మీరు "windows" ఎందుకు అమ్ముతున్నారో తెలుసుకోవచ్చా?? :)

******

నాకొచ్చిన e-mail ని సరదాగా ఇలా తెలుగీకరించాను చిరునవ్వులు చిందిచేయండి మరి...

No comments:

Post a Comment

Loading...