4.24.2010

స్నే(హం)హితుల కోసం


Very cute message for friends
Hello Friends,

HOW FRIENDSHIP BREAK ?
L o v e b e a t s

Both Friends Will Think The Other Is Busy


L o v e b e a t sL o v e b e a t s


And Will Not Contact
L o v e b e a t sThinking It May Be Disturbing

As Time Passes

L o v e b e a t s

Both Will Think Let The OTher Contact

L o v e b e a t s


After That each Will Think Why I Should Contact First
?
L o v e b e a t sL o v e b e a t sL o v e b e a t s

Here Your Love Will Be Converted To Hate

L o v e b e a t s

Finally Without Contact The Memory Becomes Weak

L o v e b e a t s
They Forget Each Other.

L o v e b e a t s
So Keep In Touch With All And Pass This TO All Your Friends...

L o v e b e a t s. L o v e b e a t s
I Don`t Want To be One Of This Kind.

L o v e b e a t s

So Here I Am sending Mail To Every One

L o v e b e a t s

To Say
L o v e b e a t s
L o v e b e a t s..


I Am Fine Here

L o v e b e a t sPlease keep in touch with me .wont you?

L o v e b e a t s

2 comments:

 1. చాలా నెలల తరువాత మీ బ్లాగు కనపడటంతో సంతోషంగా అనిపించింది. ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడికి వెళ్ళారండి?

  ReplyDelete
 2. శరత్ గారు థాంక్స్ అండీ.. పాపకి పరీక్షలు.. కొంచం పనుల వత్తిడి.. అందువల్ల బ్లాగులవైపు రాలేకపోయాను.

  ReplyDelete

Loading...