8.02.2016

నేను రాసిన ఒక పోస్ట్ లో నాకే నచ్చిన నాలుగు మాటలు.. (అప్పుడేప్పుడో ఒక రెండు సంవత్సారాల క్రితం రాసాను_
"ప్రేమించే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి ముఖ్యంగా ఒకే వయసువాళ్ళ ప్రేమలు, ఎక్కువగా వయసు వేడిమీదే ఉంటాయి, ఆ ఆకర్షణలో ఉండి ప్రేమ అనే వ్యూహం లో చిక్కుకుంటారు. ఏ మతం ఏ కులం కాదు అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని జీవితాంతం కలిసి ఉండేవాళ్ళు. ప్రేమించడం అంటే గౌరవించడం , చులకన చేయడం కాదు.. నాది అనే హక్కు గౌరవం నుండి రావాలి, కాని చులకన నుండో హేళన నుండొ మాత్రం కాదు. అర్థం చేసుకుంటారనే ఇంత రాసాను ముఖ్యంగా తల్లి తండ్రులు కూడా కొంచం ఆలోచించండి . ప్రేమ వివాహాల పట్ల, ఆకర్షణల పట్ల అరచాకల పట్ల, శృంగారం పట్ల, , రేప్ వ్యవహారాల పట్ల పిల్లలికి కొంచం అవగాహన ఇవ్వండి. మనం మాట్లాడకూడదు అంటూ ఏమి లేదు మనమే పిల్లలికి మొదటి గురువులం మనకి తెలియకుండా వాళ్ళు చెత్త వీడియోలు చూసి తెలిసీ తెలియని వయసులో వెఱ్ఱి మొఱ్ఱి వేషాలు వేస్తూ బయట అమ్మయీలు/అబ్బాయిలు వెనకాల తిరిగుతూ యసిడ్లు, రేప్ లు , లాంటి దాడులకి వాళ్ళు తయారవకుండా ఉండాలంటే వారికి జీవితం, జీవిత చక్రం, కుటుంబం దాని విలువ గురించి చెప్పగలిగేది మనమే.. మనమేలా మాట్లాడతాము అని కాదు.. గుప్పిట మూసి ఎముందో అని ఊరిస్తూ చెప్పగలగాలి కాని గుప్పిట తెరిచేసి జీవితం అంటే ఇంతే ఏమి లేదు అని చెప్పడం కాదు .. ఏ వయసులో జరగాల్సింది ఆ వయసులో జరగాలి కాని ముందే వీడియోలు ప్రేమలు అంటూ ఉన్మాదులుగా తయారవకుండా చూసే బాధ్యత మనదే. అంటే మన తల్లి తండ్రులదే

No comments:

Post a Comment

Loading...