11.12.2017

వనభోజనం - మన భోజనం -1


గంగాధర్ తిలక్ కట్నం గారు, (డాక్టర్ అఫ్ రోడ్స్) వనభోజనాలకి ముందు ఇందిరాపార్క్ ముందు ఉన్న గుంతని పూడుస్తూ..... ఈ వనభోజనాలకి చారిత్రాత్మక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ఈ శ్రమదానానానికి గుర్గాన్ నుండి మీడియా ప్రముఖులు వచ్చి కవర్ చేయడం జరిగింది. వీరందరూ వనభోజనాలలో పాల్గొనడం మరో విశేషం. ఆ తరువాత మన గ్రూప్ అందరిని ఫోటోలు, వీడియో తీయడం ప్రత్యేకం. (తిలక్ గారు ఫొటోస్, వీడియో కోసం వెయిటింగ్) 
ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఉన్న గుంతని పూడ్చిన సందర్భంలో తీసిన ఫోటో ఇది
No comments:

Post a Comment

Loading...