10.10.2009

వసుంధరలో మహిళా బ్లాగోత్సవంసుజాత గారి బ్లాగులో వేణు గారి ద్వారా e-పేపర్ని ఎలా భధ్ర్ర పరుచుకోవాలో నేర్చేసుకొని , నేను కూడా ఈ మధుర స్మృతిని బ్లాగులో నిక్షిప్తం చేయాలన్న చిన్ని ప్రయత్నం....

2 comments:

  1. హైలైటింగ్ బాగుందండీ మరో సారి అభినందనలు :-)

    ReplyDelete

Loading...