4.06.2011

సుజాత స్మృతిలో..


సుజాత శరత్ బాబు గార్లు నటించిన గుప్పెడు మనసులోని ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమని చిత్రమాలికలో చెప్పాను ఈరోజు సుజాత గారు కన్ను మూశారని తెలిసి చాలా బాధ పడ్డాను. మనకున్న నటుల్లో చెప్పుకోతగ్గవారంటే సుజాతే. చక్కటి అభినయం ఆవిడది. ఆవిడ గురించి నాకు పెద్దగా ఏమి తెలీదు కాని, ఆవిడ నటన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ప్రతి పాత్రలోను ఒదిగిపోతారావిడ.

నాకు నచ్చిన పాటలు కొన్ని .. ఆవిడ స్మృతిలో..


నడకా హంసధ్వని రాగమా అది ...

ప్రేమ బృందావనం పలికెలే స్వాగతం

No comments:

Post a Comment

Loading...