1.05.2010

05/01/2010

ఆఫీసులో పనిలో ఉండగా ఇంతకు ముందు నేను చేసిన ఆఫీసునుండి.. స్నేహితురాలి ఫోన్. "మీరిక్కడ ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారండి ఏమి మారలేదు. ఆర్కుట్‌లో మీ బ్లాగు చూసాను .... బ్లాగంతా ఈరోజే చదివాను" అని, మనకి సంబంధినది ఏదయినా ఇంకొకళ్ళు ఆసక్తితో గమనిస్తున్నారు అన్న విషయం మనకె తెలిస్తే ఆ ఆనందం వేరు కదా. అందునా పరిచయస్థులు, స్నేహితులు, ప్రముఖులు మొ! అని తెలిస్తే ఆ అనుభూతి చెప్పలేము. అదే ... ఆ సంతోషమే నాకు కలిగింది. మా మాజీ కొలీగ్ ఎప్పటికీ స్నేహితురాలు అయిన ఆవిడ ఫోన్ చేసి " చదివాను, మిగతావి ఎలా చదవాలి" అని అడిగితే చెప్పాను కూడలి గురించి.

ఇహ ఈరోజు బ్లాగు విహరణలో భాగంగా అనుకోకుండా కంట బడిన ఒక కామెంట్‌కి నా ఆలోచనలు....మీతో పంచుకుంటున్నా ఇలా...

సహొద్యోగులుగా ఉన్నప్పుడు పని విషయంలో అపార్థాలు, గొడవలు, మళ్ళీ కలిసిపోడాలు అవి సహజం అయినా దూరమయ్యాక "నాకు తెలుసు మీరు మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోయారు" అంటూ ఫోన్ చేయడం అనేది స్నేహం గొప్పదనం. అప్పుడెప్పుడో అపార్థాలు వచ్చాయి కదా అని అవతలి వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఎలా అవుతారు అన్నది నా అనుమానం. అలాగే మంచి వాళ్ళు కారు అన్న కంక్లూషన్ ఎలా వచ్చేస్తుంది? ఒకళ్ళకి మంచి అన్నది ఇంకొకళ్ళకి చెడు, అంతేకాని మనిషిని మంచివాళ్ళు కాదు అనుకోడం ఎంత అసహజంగా ఉందో కదా!

నేను సికింద్రాబాదులో ఉద్యోగం చేసేప్పుడు అనుకోకుండా పరిచయమయిన బస్ పరిచయం ఎంతటి సన్నిహిత స్నేహమయ్యిందంటే, నాకు కుదరక ఫోన్ చేయలేకపోతే, "మీరు మానేయండి చేయడం నాకు మాట్లాడాలనిపించినప్పుడు నేనే ఫోన్ చేస్తాను... నాకు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించినప్పుడు నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను" అని .. ఈరోజు వరకు అంతే స్వచ్ఛంగా ఉంది... ఆ స్నేహం. మా ఇద్దరికి కోపాలు వస్తాయి, " ఎప్పుడూ నేనే ఫోన్ చెయాలా" అని ఒకసారన్నా ఆవిడ అనుకొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా.. అలాగే అర్జంట్ పనిలో ఉండి ఆవిడ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే, నేను అపార్థం చేసుకొనే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి.. ఇలాంటి అపార్థాలకి, అనుమానాలకి, కోపాలకే స్నేహం విడిపోతుంది అనుకుంటే అసలు అది స్నేహం ఎలా అవుతుంది? అపార్థాలు, అనుమానాలు కోపాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయినవాళ్ళు.. మనకి చాలా సన్నిహితులయి, నచ్చడమంటూ జరిగితే ... వాళ్ళ వల్ల మనం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము అని అనిపిస్తే , వెళ్ళేవాళ్ళని ఆపలేమా? కోపాలు , అపార్థాలు ఎందుకో తెలుసుకోలేమా? అనుమానాలు తొలగించలేమా? ఇవేవి చెయకుండా వదిలివెళ్ళిపోయే స్నేహితులు చెడ్డవాళ్ళని , వెళ్ళీపోయి పాలు పోసారని ముగింపు హాస్యాస్పదం కాదా..

ఇకపోతే నేను చదివిన కామెంట్... :-)

“అలిగో కోపగించో అపార్ధం చేసుకునో దూరమైపోయిన మిత్రులు కొందరు తొలగిపోగా…”
....

comment

"వాళ్ళు నిజమైన స్నేహితులు కారని తెలుసుకొని ,మీ నెత్తిన వాళ్ళు పాలు పోసారని సంతోషించండి. ......."


****

మనకి దూరమైన వాళ్ళు.. మనకి నచ్చినవాళ్ళయితే అపార్థాలకి, కోపాలకి, అలకలకి కారణాలు తెలుసుకొని స్నేహాన్ని నిలుపుకుంటాము వాళ్ళు స్నేహితులవుతారు... ఒకవేళ దూరమయినవాళ్ళతో ఏదో మన కాలక్షేపం కోసమో, లేక ఎదన్నా ఫలితం ఆశించో పరిచయం చేసుకుని ఉంటే దూరమయ్యారన్నది మిత్రులు అవరు , వాళ్ళ వల్ల ఉపయోగం లేకపోవడంవల్ల వదిలి వెళ్ళిన ఒకప్పటి పరిచయస్థులు అవుతారన్నది నా అభిప్రాయం. కాబట్టి మనము కూడా పోనీలే వెళ్ళిపోయారని వదిలేస్తాము కారణాలు తెలుసుకొనే అవసరం/అవకాశాలు లేక... :-)

******

ప్రతీ సమస్య వల్లా మనకి ఏదో ఒక లాభం ఉంటుంది. కనీసం అనుభవం వస్తుంది. .... కదా!!!


1 comment:

  1. సమస్యల వల్ల సుఖం విలువ తెలుస్తుంది. సమస్యలే లేకపోతే ఎల్లప్పుడూ ఆనందంతో జీవితం బోరు కొట్టేయదూ!

    ReplyDelete

Loading...