1.17.2010

బెస్ట్ బ్లాగు పోటిల్లో నా బ్లాగు... ఒకసారి ఇటు చూడండి...

ఏవిటో పండగపూటా హాయిగా బొబ్బట్లు చేసేసుకుని తినేసి బ్రేవ్ మని త్రేంచేశి.. నిద్రపోయా.. లేచి నా బుల్లి బ్లాగులో డైరీ రాసెద్దామని తెరుద్దును కదా ఇదిగో ఇలా నాకో మెయిల్ వచ్చేసింది.. చూసేయండి మీరు కూడా.. మరి అటోసారి వెళ్ళి నాకు(నా బ్లాగుకి) ఓటు వెస్తారా?

Dear Blogger,

Thanks a lot for the blogger community for participating in Best Blog 2009 Contest. We got very good response and it took a while for our panel to carefully review and select top 10 finalists. Our panel has given importance to clarity, subject and popularity. Following are top 10 Finalists. We ask our visitors to select their choice from January 15 2010 to January 31 2010. Our OPINION POLL section in the main page will display the top 10 bloggers names for the voting.

1. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU (http://saahitya-abhimaani.blogspot.com/)
2. Rama (http://sumamala.info)
3. Manjusha N (http://nenu-naa-prapancham.blogspot.com)
4. Jagadeesh Reddy (http://saradaa.blogspot.com)
5. Kiran Yalamanchi(http://nishigandha-poetry.blogspot.com)
6. PHANI MADHAV KASTURI (http://funcounterbyphani.blogspot.com)


ఇప్పుడు ఈ పది బ్లాగుల్లో ఉత్తమమయిన వాటి కోసం సందర్శకుల అభిప్రాయం అడుగుతున్నారు. మీకు నా బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే, http://www.andhralekha.com కు వెళ్ళి అడుగు భాగంలో వున్న Opinion Poll కి వెళ్ళి, నాకూ(కే) మీ vote ప్లీజ్....

5 comments:

Loading...