1.09.2010

09/01/2010

అనుకోకుండా ఒక బ్లాగరుతో జరిగిన చర్చ.. ఒక కొలిక్కయితే రాలేదు కాని, సారాంశం మటుకు ఇలా తేలింది. మాములు చిన్న చిన్న పదాలతో అర్థాన్ని జోడించి చదవగలిగేలా చేసి రాసేదే నిజమయిన రచన. పెద్ద సంస్కృత పదాలు ఉపయోగించి, రాసే రచనలు పెద్దగా ఆకట్టుకోవు, వాళ్ళు ఆయా భాషలలో ఉద్ధండులు అని తెలుస్తుంది తప్పితే లోతుగా చదివితే అందులో గొప్ప సందేశమంటూ ఏది ఉండదు అని...

ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి ఎలా నచ్చుతారు .. అంటే ఏది బేస్ చేసుకొని? హాస్టల్ కి సంబంధించి ఒకావిడ ఆఫీసుకి వచ్చారు. "వైజాగ్ వెళ్తున్నాము మేడం " అంటూ.. నాకావిడ మాములుగా కనిపిస్తారు కాని ఆవిడ కలక్షన్స్, చేతులకి, చెవులకి, మెడకి వేసుకునే నగల సెట్ భలే నచ్చుతాయి.. ఒక్కోసారి మాచింగ్ ఒక్కోసారి వెరేవి.. ఒకసారెప్పుడో అన్నాను ఉండబట్టలేక "ఎక్కడ కొంటారండీ మీరు భలే ఉంటాయి" అని.. బాగున్నాయన్న మాటకే ఒక సెట్ నాకిచ్చెసారావిడ.. ఖరీదయినవి అలా తీసుకోకుడదు.. అమ్మ నేర్పిన మర్యాద అందుకనే వద్దు అన్నా "నాతో ఎమన్నా పని ఉందా ఇలా ఇచ్చేస్తున్నారు" చిన్న చురక... :-) "అయ్యో లేదండీ, నాకెందుకో మీరు నచ్చుతారు ఆ అభిమానంతోనే ఇస్తున్నాను" అని సమాధానం.. నిజమే నిజానికి నాతో అవసరమేమి లేదనే చెప్పాలి.. డబ్బుకి సంబంధించిన వరకు ఎకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్.. మిగతావాటికి మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మరి నాతో ఏ అవసరం లేకుండానే కేవలం అభిమానంతో ఇచ్చే బహుమతులు.. అందుకే అసలు ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి ఎలా నచ్చుతారు.. మనసా? మాటా? బౌతికమైన శరీరాకృతి, డ్రెసింగ్ మొ... ఏది బేస్ చేసుకోవచ్చు?

ఇలా ఆలోచిస్తూ ఏదో బ్లాగు చదువుతూ సదర్ బ్లాగరు/బ్లాగరి శైలి తెగ నచ్చేసి మీరు చాలా బాగా రాస్తారంటూ ఒక లేఖ రాసేసాను. రిప్లై???? ఎమో!! నాకు వారి రచనలు నచ్చాయి కాని, నేను వాళ్ళకి నచ్చాలని రూల్ లేదు కదా.. చూద్దాము. :-)

*****

స్నేహితులు లేని మనిషిని విశ్వసించకు. ...... అవునా ????
No comments:

Post a Comment

Loading...