7.19.2016

మూగబోయిన మాటలు

పైరగాలి చల్లటి వాతావరణంలో, మల్లేపూల పరిమళాలను ఆఘ్రాణిస్తూ మనసునుండి మధురంగా రావాల్సిన మన మాటలు బంధాల మధ్య, రైలు శభ్ధాల మధ్య, పాలు, పేపర్ వాడి అరుపుల మధ్యలో నలిగి మూగబోయి మౌనాన్ని ఆశ్రయించాయి.,,,,


No comments:

Post a Comment

Loading...